Jakob Almer

Styrelseroll: 
Ledamot med socialt ansvar
Medlem sedan: 
2014
.